Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Perustelut

Toimielinten pöytäkirjoja:

Vapaa-aikajaosto, 15.11.2017

Rakennus- ja ympäristölautakunta, 14.11.2017

Henkilöstöpäällikkö
Yleinen päätös:
§29 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, Carpentum Oy, 22.11.2017
§31 Kesätyöllistämisstuen myöntäminen vuonna 2017, Kirkkonummen Huolto Oy, 22.11.2017

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§22 Eron myöntäminen palvelupäällikön tehtävästä, vakanssinumero 0000992516, 22.11.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kunnanhallitus 27.11.2017 käsittely: 

Ari Harinen ehdotti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta henkilöstöjaoston päätökseen 15.11.2017 § 24 (Merkkipäivälahjat). Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päätti käyttää otto-oikeutta henkilöstöjaoston päätökseen 15.11.2017 § 24 (Merkkipäivälahjat).


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.