Kunnanhallitus, kokous 27.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Ilmoitusasiat

Perustelut

a) KT Kuntatyönantajat, yleiskirje 6/2017: https://www.kt.fi/yleiskirjeet/2017/6/hyvaksytty-ammattiyhdistyskoulutus-2018 (Cirkuläret utkommer på svenska senare)

b) Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 17.11.2017: Ennakkoäänestyksen vaalijärjestelyt Kirkkonummen kunnassa

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.