Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Pöytäkirjoja tiedoksi

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallitus 11.9.2017

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, hallitus 12.9.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat