Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kunnanhallitus päättää

1 valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2 tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Torstaina 28.9.2017 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 2.10.2017.  Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi.  Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 3.10.2017 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 4.10.2017.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Aintila  ja Emmi Wehka-aho.


Käsitellyt asiat