Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Muut asiat

Perustelut

Kunnanhallitukselle osoitettu kirje. Kirje saapunut kuntaan 28.4.2017 asianhallintajärjestelmän vaihdon yhteydessä, ja tämän johdosta ei ole aikaisemmin tuotu kunnanhallitukselle.

 

Kunnanhallitus 25.9.2017 käsittely: 

Pirkko Lehtinen esitti, että kunnanhallitukselle tuodaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1) Rantatien kunto; korjaamista koskeva aikataulu

2) Parkkipaikkamitoitus

3) Tallinna-tunneli, kuntakehitysjaoston näkemys

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen.


Käsitellyt asiat