Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Lisäys hallintosääntöön (2 luku 7 § ja 14 luku), ryhmäpuheenjohtajiston perustaminen (kv)

KIRDno-2017-395

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Valtuuston toiminnasta on määräykset kunnanvaltuuston 13.3.2017 hyväksymässä ja 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön III osan 14 luvussa. 

Kuntakentässä laajalti vakiintuneena käytäntönä on, että valtuustoryhmien puheenjohtajat muodostavat toimikunnan, joka kokoontuu toimikunnan puheenjohtajan kutsusta käsittelemään ajankohtaisia valtuuston päätettäviä asioita. Toimikuntaan voidaan nimetä jäsen vain sellaisesta valtuustoryhmästä, joka muodostetaan vaalien tuloksen perusteella valtuustokauden alussa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

1.1 valtuusto päättää yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväkseen (KuntaL 95 §)

1.2 valtuusto päättää perustaa valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostuvan toimikunnan, joka käyttää nimeä ryhmäpuheenjohtajisto

1.3 valtuusto päättää, että hallintosäännön toimielinorganisaatiota koskevaan lukuun (2 luku 7 §) sekä valtuuston toiminnasta määräykset sisältävään lukuun (14 luku) lisätään seuraava määräys: "valtuustoryhmien puheenjohtajat muodostavat ryhmäpuheenjohtajiston, joka kokoontuu valtuuston puheenjohtajan johdolla käsittelemään ajankohtaisia valtuustossa päätettäviä asioita ja kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Ryhmäpuheenjohtajistosta muodostuvaan toimikuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat, joiden henkilökohtaisia varajäseniä ovat asianomaisten valtuustoryhmien varapuheenjohtajat. Ryhmäpuheenjohtajiston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja".

2  tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Käsittely 4.9.2017 kunnanhallitus:

Ari Harinen ehdotti, että kunnanhallitus ei ota asiaa käsiteltäväkseen. Reetta Hyvärinen kannatti Harisen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen tekemän linjauksen mukaisesti asiaa ei käsitellä, jos yksikin jäsen vastustaa asian käsittelemistä. Näin ollen asiaa ei käsitellä.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että se ei ota asiaa käsiteltäväksi.

Valmistelija

 • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää

1

perustaa valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostuvan toimikunnan, joka käyttää nimeä ryhmäpuheenjohtajisto

2

että hallintosäännön toimielinorganisaatiota koskevaan lukuun (2 luku 7 §) sekä valtuuston toiminnasta määräykset sisältävään lukuun (14 luku) lisätään seuraava määräys: "valtuustoryhmien puheenjohtajat muodostavat ryhmäpuheenjohtajiston, joka kokoontuu valtuuston puheenjohtajan johdolla käsittelemään ajankohtaisia valtuustossa päätettäväksi tulevia tai muita merkittäviä asioita ja kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Ryhmäpuheenjohtajistosta muodostuvaan toimikuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat, joiden henkilökohtaisia varajäseniä ovat asianomaisten valtuustoryhmien varapuheenjohtajat. Ryhmäpuheenjohtajiston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja."

 

Kunnanhallitus 25.9.2017 käsittely: 

Puheenjohtaja Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kh päättää perustaa työryhmän jonka nimi on valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajisto, joka kokoontuu valtuuston puheenjohtajan johdolla käsittelemään ajankohtaisia valtuustossa päätettäväksi tulevia asioita sekä valtuuston työskentelyyn ja ryhmien yhteistyöhön liittyviä asioita. Ryhmäpuheenjohtajisto kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Ryhmäpuheenjohtajistosta muodostuvaan toimikuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat, joiden henkilökohtaisia varajäseniä ovat asianomaisten valtuustoryhmien varapuheenjohtajat. Sihteerinä toimii hallintojohtaja. Kunnajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.". Ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti. 

 

Emmi Wehka-aho teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto voi työskennellä tarvittaessa kokousten välillä valtuuston puheenjohtajan kutsusta pienemmässä ryhmässä, johon kuuluvat valtuuston puheenjohtajiston lisäksi ryhmäpuheenjohtajat. Ryhmän työskentely on vapaamuotoista ja keskustelevaa ja sen tarkoitus on tukea valtuuston toimintaa ajankohtaisten asioiden käsittelyssä.". Ehdotusta kannatettiin, mutta sitä ei hyväksytty yksimielisesti. 

 

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana on tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta, joita on kannatettu, mutta joista kumpaakaan ei ole hyväksytty yksimielisesti. Niinpä ehdotuksista on äänestettävä, ja äänestyksessä enemmän ääniä saanut ehdotus asetetaan pohjaehdotusta vastaan. Äänestysjärjestys oli seuraava: puheenjohtaja Timo Haapaniemen ehdotus oli JAA ja Emmi Wehka-ahon ehdotus EI. Äänestystulos on liitteenä. JAA-ääniä annettiin 10 ja EI-ääniä 3. Puheenjohtaja Timo Haapaniemen ehdotus sai näin ollen enemmän ääniä. 

 

Toisessa äänestyksessä äänestysjärjestys oli seuraava: pohjaehdotus oli JAA ja puheenjohtaja Timo Haapaniemen ehdotus EI. Äänestystulos on liitteenä. JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 10. Puheenjohtaja Timo Haapaniemen ehdotus sai näin ollen enemmän ääniä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti perustaa työryhmän jonka nimi on valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajisto, joka kokoontuu valtuuston puheenjohtajan johdolla käsittelemään ajankohtaisia valtuustossa päätettäväksi tulevia asioita sekä valtuuston työskentelyyn ja ryhmien yhteistyöhön liittyviä asioita. Ryhmäpuheenjohtajisto kuulee tarvittaessa asiantuntijoita. Ryhmäpuheenjohtajistosta muodostuvaan toimikuntaan kuuluvat valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat, joiden henkilökohtaisia varajäseniä ovat asianomaisten valtuustoryhmien varapuheenjohtajat. Sihteerinä toimii hallintojohtaja. Kunnajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestystulokset

 • Jaa 10 kpl 77%

  Katarina Penkert, Anna Aintila, Hans Hedberg, Antti Salonen, Ari Harinen, Ulf Kjerin, Pekka Sinisalo, Hanna Haikonen, Timo Haapaniemi, Pirkko Lehtinen

 • Ei 3 kpl 23%

  Emmi Wehka-Aho, Reetta Hyvärinen, Antti Kilappa

 • Jaa 3 kpl 23%

  Emmi Wehka-Aho, Antti Kilappa, Reetta Hyvärinen

 • Ei 10 kpl 77%

  Anna Aintila, Pirkko Lehtinen, Ari Harinen, Pekka Sinisalo, Ulf Kjerin, Antti Salonen, Timo Haapaniemi, Hans Hedberg, Hanna Haikonen, Katarina Penkert


Käsitellyt asiat