Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Kuuma-seutu liikelaitoksen johtokunnan asettaminen kaudeksi 2017-2019

KIRDno-2017-439

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuuma-kuntien valtuustot ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen Kuuma-seudun likelaitoksen johtokunnan perustamisesta.  Johtokunta toimii Keravan kaupunginhallituksen alaisena kuntalaki 77 §:n mukaisena sopijakuntien yhteisenä toimielimenä. Kuuma -johtokunta on 23.5.2017 pyytänyt jäsenkuntia nimeämään edustajansa johtokuntaan yhteistyösopimuksen mukaisesti toimikaudeksi 2017 - 2019. Ehdotusten pohjalta Keravan kaupunginvaltuusto 12.9.2017 § 97 on asettanut Kuuma- seudun liikelaitoksen johtokunnan jäsenet kaudeksi 2017 - 2019. Kirkkonummelta liikelaitoksen johtokuntaan nimettiin asemavaltuutuksen perusteella:

-  varsinaiseksi jäseneksi valtuuston puheenjohtaja Anders Adlercreutz, varajäseneksi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Minna Hakapää

- varsinaiseksi jäseneksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Haapaniemi, varajäseneksi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Ari Harinen

 Muut jäsenet ilmenevät Keravan valtuuston pöytäkirjaotteesta, joka on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen  Kuuma -seutu liikelaitoksen johtokunnan asettamisen kaudeksi 2017 - 2019 sekä Kirkkonummen jäsenet ja varajäsenet siinä.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat