Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Perustelut

Toimielinten pöytäkirjoja:

Palvelutuotannon jaosto, 13.9.2017

Perusturvalautakunta, 13.9.2017

Vapaa-aikajaosto, 13.9.2017

Viranhaltijapäätöksiä:

Kuntatekniikan toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§6 Erillispalkkion maksaminen työpaikkaohjaajille, 19.09.2017

Henkilöstöpäällikkö
Yleinen päätös:
§1 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy, 13.09.2017

Hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§14 Eron myöntäminen, 15.09.2017
§15 Eron myöntäminen henkilöstösuunnittelijan virasta, vakanssinro 0000991906, 15.09.2017

Kunnangeodeetti
Käyttölupapäätös:
§4 Suostumus vuokraoikeuden siirtoon koskien tilaa KOSKIS 257-449-2-538, Veikkolan Kioski Ky, 14.09.2017

Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
Delegointipäätös:
§7 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992385 hoitotyönjohtaja Gun-Lis Wollstenille ajalla 27.3.2017 - 31.8.2017., 07.09.2017
§8 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 1000200387, osastonhoitaja Sari Aholalle 1.9.2017 alkaen, 07.09.2017
§9 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992383, osastonhoitaja Tiina Paalaselle alkaen 1.9.2017. , 08.09.2017
§10 Päätösvallan delegointi Reetta Väisäselle 16.9.2017 alkaen, 08.09.2017
§11 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017.., 11.09.2017
§12 Päätösvallan delegointi, vakanssinumero 1000351046 sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Kedolla alkaen 1.9.2017, 13.09.2017

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja
Yleinen päätös:
§1 Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen - Projektipäällikön ja ohjausryhmän jäsenen nimeäminen, 21.09.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta palvelutuotannon jaoston pöytäkirjaan 13.9.2017 § 19 (Jokirinteen oppimiskeskuksen uudisrakentaminen, kilpailutuksen tilannekatsaus).

 


Käsitellyt asiat