Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kunnanvaltuuston valtuustoryhmät kaudella 2017 - 2021 (kv)

KIRDno-2017-142

Valmistelija

  • Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 120 mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Muutoksista kokoonpanossa tulee ilmoittaa kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle (hallintosääntö § 121).

Valtuutetut ovat antaneet ilmoituksensa valtuustoryhmistä. Ryhmäkokoonpanot ovat liitteenä.

Valtuustoryhmät ovat 2017- 2021

Kokoomus, puheenjohtaja Erkki Majanen, varapuheenjohtaja Matti Kaurila, ryhmässä 13 valtuutettua.

Rkp - Sfp, puheenjohtaja Tony Björk, varapuheenjohtaja Patrik Lundell, ryhmässä 11 valtuutettua

Vihreä valtuustoryhmä, puheenjohtaja Outi Saloranta-Eriksson, varapuheenjohtaja Elina Utriainen, ryhmässä 11 valtuutettua

Sos.dem, puheenjohtaja Markus Myllyniemi, varapuheenjohtaja Johanna Fleming, ryhmässä 7 valtuutettua.

Perussuomalaisten puolueen valtuustoryhmä, puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo, varapuheenjohtaja Riikka Purra, ryhmässä 4 valtuutettua.

Suomen Keskusta, puheenjohtaja Marjut Frantsi-Lankia, ryhmässä 2 valtuutettua

Kristillisdemokraatit Kirkkonummella - Kristdemokraterna i Kyrkslätt, puheenjohtaja Rita Holopainen, ryhmässä 2 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua

Kirkkonummen vasemmisto, puheenjohtaja Irja Bergholm, varapuheenjohtaja varavaltuutettu Kari Hujanen, ryhmässä 1 valtuutettu ja 2 varavaltuutettua

Ryhmäkokoonpanot jäsentietoineen ovat oheismateriaalina. Ryhmien kokoonpanojohtajatiedot viedään myös kunnan verkkosivuille

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1 merkitä tiedokseen valtuustoryhmien kokoonpanot

2 hyväksyä, että kokoonpanotiedot viedään kunnan yleisille verkkosivuille

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat