Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Kunnanvaltuuston 4.9.2017 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n tarkoittamassa mielessä, että kunnanvaltuuston 4.9.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä panna täytäntöön.

Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti:

§ 35  Kuntalaisaloite: kuntarajan siirto Siikajärven kylässä, lausuntoehdotus valtuustolle

Päätös toimitettu Valtiovarainministeriölle

§ 36  Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2016 - Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

§ 37  Hallintosääntömuutos; perusturvajaoston varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimusten muuttaminen

Päätös toimitettu perusturvapalvelujen toimialalle

§ 38   Asia poistettiin esityslistalta

§ 39  Kunnanhallitukselle osoitettu kysymys, Veikkola-Helsinki -bussilinjan toimivuuden parantamisesta

Kysymys toimitettu kuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi

§ 40  Valtuustoaloite nro 10/2017 - Kirkkonummen osallistuminen Suomi 100 -juhlahankkeeseen

Aloite toimitettu kuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi yhdessä kulttuuritoimenjohtajan kanssa.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat