Kunnanhallitus, kokous 25.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Eron myöntäminen varavaltuutetulle (MM), (Kv)

KIRDno-2017-142

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Malin Männikkö on pyytänyt eroa kunnanvaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää

1  myöntää eron Malin Männikölle varavaltuutetun tehtävästä

2  merkitä tiedokseen, että keskusvaalilautakunta arvioi tarpeen määrätä uuden varavaltuutetun

 

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat