Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2  tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Torstaina 25.10.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään viimeistään maanantaina 29.10.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä tiistaina 30.10.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa keskiviikkona 31.10.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kilappa ja Hans Hedberg. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti.