Kunnanhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 332 Kunnanhallituksen kokousaikataulu 1.12.2018 - 30.6.2020

KIRDno-2017-151

Valmistelija

  • Anu Karkinen, hallintojohtaja, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 162 §:n mukaan kukin toimielin hyväksyy kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallitus päätti 25.9.2017 § 129, että kunnanhallitus kokoontuu maanantaisin, valtuuston kokouspäiviä lukuunottamatta.

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi kunnassa on neljä asiantuntijalautakuntaa ja kuusi jaostoa. Poliittisen päätöksenteon sujuvuuden kannalta on tärkeää, että kokousaikataulut ovat toimielinten kesken synkronoidut. Lähtökohtana on, että yleishallinnon toimielinten, eli kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallituksessa olevien jaostojen, kokouspäivä on maanantai.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta ajalle 1.12.2018 - 30.6.2020 ja

2 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019 kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti

3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.  

 

Kunnanhallitus 22.10.2018 käsittely: 

Timo Haapaniemi teki seuraavan muutosehdotuksen: "Päätökseen lisätään maininta, että maanantait varataan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin sekä (niiden) mahdollisiin muihin tilaisuuksiin (kuten) iltakouluihin ja seminaareihin. Kaikkien kokousten synkronointi on saatava paremmin toimimaan". Ari Harinen kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

Katarina Helander teki seuraavan muutosehdotuksen: "joka kolmas kokous (on) aamukokous tiiviimmällä listalla klo 8-10". Antti Kilappa kannatti ehdotusta. 

Antti Salonen ehdotti, että 18.2.2019 pidettäväksi merkitty kokous siirretään pidettäväksi 11.2.2019. Katarina Helander ja Pekka M. Sinisalo kannattivat ehdotusta.

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti

1 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää omista vuoden 2019 kokousaikatauluistaan liitteenä olevan aikatauluehdotuksen mukaisesti ja

2 että kunnanhallituksen puheenjohtajisto käy kunnanhallituksen kokousaikataulutuksen läpi ja tekee siihen tarvittavat tarkistukset sekä arvioi mahdollisten aamukokousten pitämistä ja kokousten alkamisajankohtaa yleisemminkin ja

3 että maanantait varataan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen kokouksiin sekä niiden mahdollisiin muihin tilaisuuksiin, kuten iltakouluihin ja seminareihin. Kaikkien kokousten synkronointi on saatava paremmin toimimaan ja

4 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.