Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjoja tiedoksi

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallitus 14.1.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.