Kunnanhallitus, kokous 21.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Perustelut

Toimielinten pöytäkirjoja:

 

Viranhaltijapäätöksiä:

Kuntatekniikan toimialajohtaja
Yleispäätös:
§ 7 Kunnallistekniikan investointipalvelujen yksikön rakennuttajinsinöörin viran täyttäminen, vakanssinumero 3000991908 alkaen 1.2.2019, Kuntatekniikan toimialajohtajan päätöksen 5.12.2018 § 123 kumoaminen, 14.01.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle, vakanssinumero 1000300936, 15.01.2019
§ 21 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle, vakanssinumero 2000992174 ajalle 28.1.2019-31.5.2019, 17.01.2019
§ 22 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen opettajalle, vakanssinumero 2000992173 ajalle 15.1.2019-15.3.2019, 17.01.2019

Talousjohtaja
Talous- ja rahoituspäätös:
§ 2 Pitkäaikainen laina vuodelle 2019, 10.01.2019

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Konsulttipalveluiden hankinta tietojohtamisen kehittämiseksi, 11.01.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.