Kunnanhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 417 Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää

1  valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan

2  tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan:

Keskiviikkona 19.12.2018 lähetetään pöytäkirja sähköpostitse pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat hyväksymisestään  torstaina 20.12.2018. Jos hyväksymisviestiä ei tule sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Pöytäkirja allekirjoitetaan esimerkiksi seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirja on nähtävänä perjantaina 21.12.2018 kunnan verkkosivulla ja kunnan kirjaamossa. Yleinen oikaisuvaatimusaika alkaa torstaina 27.12.2018.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Haikonen ja Pirkko Lehtinen. Muilta osin ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.