Kunnanhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 423 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Perustelut

Toimielinten pöytäkirjoja:

Nimistötoimikunta 10.12.2018

Keskusvaalilautakunta 11.12.2018

Kuntatekniikan lautakunta 4.12.2018

 

Viranhaltijapäätöksiä:

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 111 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Ravalsin päiväkodin johtajalle, vakanssinumero 1000400311 ajalle 13.12.2018-30.6.2020, 09.12.2018

Hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 69 Kesätyöllistämistuen myöntäminen 2018, Oy Sasima Ab, 10.12.2018
§ 70 Kesätyöllistämistuen myöntäminen 2018, Lakiasiat Wehka-Aho , 10.12.2018
§ 71 Kesätyöllistämistuen myöntäminen 2018, Selltracon Oy, 10.12.2018

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 32 Viranhaltijan siirtäminen vakanssilta 2000990014 vakanssille 2000990011 alkaen 1.8.2019., 12.12.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.