Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016 - Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelman päivittäminen (kv)

KIRDno-2017-53

Valmistelija

  • Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen nro 1/2016, Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelman päivittäminen

 

133/10.03.01.00/2016

 

Kunnanvaltuusto 08.02.2016 § 14

                                           

Valtuutettu Matti Kaurila jätti valtuuston kokouksessa 8.2.2016 seuraavan aloitteen:

 

"Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.1.2010. Monelta osin kehittämissuunnitelman kohteet on toteutettu ja nykytilanne ja -tarpeet eivät vastaa olemassa olevaa kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelman rakentamisohjelma on syytä päivittää nykytilannetta vastaavaksi ja erityinen paino tulee olla suunnitelmassa esitetyillä kevytliikenneverkoston koulumatkahankkeilla, joilla mm. saavutetaan säästöjä kunnan koulukuljetuksissa.

 

Rakentamisaikataulu tulee olla valmiina keväällä 2016, jotta sen linjaukset voidaan ottaa huomioon vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien investointiesityksissä."

 

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Matti Kaurilan lisäksi Timo Haapaniemi, Tiina Karlsson, Kati Kettunen, Jussi Määttä, Anna-Lotta Wichmann, Pekka Rehn, Anders Adlercreutz, Susan Honka, Raija Vahasalo, Thorolf Sjölund, Emmi Wehka-aho, Outi Saloranta-Eriksson, Irja Bergholm, Ulf Kjerin, Patrik Lundell, Erkki Majanen, Jarmo Uimonen, Pekka Jäppinen, Mikael Gerkman, Tero Suominen, Ari Harinen, Ari Liuhta, Antti Salonen, Johanna Isomäki-Reik, Eero Lankia, Michaela Lindholm, Anna Aintila, Antti Kilappa, Marjokaisa Piironen, Suvi Terho, Minna Hakapää, Antti-Jussi Manninen, Pekka M. Sinisalo, Sanna Hartikainen, Heidi Kuittinen, Ville Salmela, Katja Sankalahti, Veikko Vanhamäki, Pirkko Lehtinen ja Minna Pirttijärvi.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

_____

 

 

 

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 §

 

_____

 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 34

                                           

Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston kehittämissuunnitelma on nyt päivitetty, uusi suunnitelma kulkee nimellä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma.    

 

 

 

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 1/2016 -

 

 

 

Käsittely                             

Keskustelun aikana asia päätettiin jättää pöydälle yksimielisesti.

 

Käydyn keskustelun aikana jäsen Maija Lounamaa ehdotti evästykseksi,

että ulkoilureittien ja luontopoluston osalta tulee tehdä oma,

erillinen tarkastelu. Puheenjohtaja Kati Kettunen kannatti ehdotusta.

                                           

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että tuli äänestää

evästyksestä. Hän ehdotti seuraavaa äänestysjärjestystä, joka hyväksyttiin,

ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat

jäsen Maija Lounamaan evästystä, äänestävät EI.

Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA-ääntä (Männikkö ja Strandberg)

ja 9 EI-ääntä (Kettunen, Salmela, Jäppinen, Hagelberg, Lounamaa, Heikkinen, Rehn, Seppänen, Uimonen).

 

 

Päätös                               

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisättynä

kannatetulla evästyksellä seuraavaan lautakunnan käsittelyyn:

Ulkoilureittien ja luontopoluston osalta tulee tehdä oma, erillinen tarkastelu.

 

 

Tiedoksi                             

kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

 

 

Muutoksenhakuohje          

muutoksenhakukielto, koska asia koskee valmistelua

 

 

_____

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 49

                                           

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Luontopoluston ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma tullaan tekemään erillisenä työnä ja sen laadinta alkaa syksyn aikana. 

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 1/2016.

 

Päätös                                    

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

Tiedoksi                                  

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhakuohje               

muutoksenhakukielto

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Luontopoluston ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma tullaan tekemään erillisenä työnä ja sen laadinta alkaa syksyn aikana. 

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että:

1. antaa yllä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan. 

Hans Hedberg teki käsittelyn aikana muutosehdotuksen: Ennen ulkoilureittien ja luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltian kanssa tehdä sopimus asiasta.

Matti Kaurila teki käsittelyn aikana muutosehdotuksen: Kunnanhallitus päättää, että luontopoluston kehittämissuunnitelma valmistellaan siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta vuoden 2017 aikana.  

Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana on tehty kaksi ehdotusta, joita kumpaakin on kannatettu. Hans Hedbergin tekemää muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänestettävä. Hedbergin muutosehdotus hyväksyttiin äänin 10-2. 

Matti Kaurilan tekemä muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti seuraavilla muutoksilla: Ennen ulkoilureittien ja luontopolkujen suunnittelua, tulee maanomistajien tai kiinteistön haltijan kanssa tehdä sopimus asiasta ja luontopoluston kehittämissuunnitelma valmistellaan siten, että kunnanvaltuusto voi tehdä päätöksen suunnitelmasta vuoden 2017 aikana.

Äänestystulokset

  • Jaa 2 kpl 17%

    Ari Harinen, Pirkko Lehtinen

  • Ei 10 kpl 83%

    Juha Tarvainen, Pekka Sinisalo, Timo Haapaniemi, Reijo Munther, Raija Vahasalo, Michaela Lindholm, Rita Holopainen, Hans Hedberg, Matti Kaurila, Anna-Lotta Wichmann


Käsitellyt asiat