Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma (kv) - Svar på fullmäktigemotion nr 6/2016: Ett program för befrämjande av gång- och cykeltrafik för Kyrkslätt (fge)

KIRDno-2017-52

Valmistelija

  • Ilmari Viljanen, ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma

 

692/10.03.01.00/2016

 

- tavoitteena turvallinen matka kaikille tiellä liikkujille.

 

Kunnanvaltuusto 05.09.2016 § 82

                                           

Kirkkonummen Vihreiden valtuustoryhmä jättivät valtuuston kokouksessa 5.9.2016 seuraavan aloitteen:

 

" Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kirkkonummelle laaditaan kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä jalankulun ja pyöräilyn osuuksia kuljetuista matkoista ja parantaa kaikkien liikennemuotojen turvallisuutta."

 

Arkiliikunnan hyödylliset vaikutukset tunnetaan nykyään hyvin. On esimerkiksi arvioitu, että yhden (1) euron sijoitus pyöräilyn edistämiseen tarkoittaa seitsemän (7) euron säästöjä, lähinnä terveyshyödyissä. Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen arkisilla matkoilla parantaa kuntoa, vähentää sairauksia ja ylläpitää työkykyä. Pyöräily sopii päivittäiseen asiointiin, työmatkoille ja liittymäliikenteeseen. Lapsille ja nuorille päivittäiset koulumatkat tarjoavat hyvän liikkumismuodon. Mikäli autoilun osuus arkisista matkoista vähenee, säästöä syntyy myös liikenne-infrastruktuurin kustannuksissa.

 

Jalankulun ja pyöräilyn lisääminen on Kirkkonummen kunnan strategiassa 2015-2017 mainitun kestävän kehityksen mukaista. Kestävien liikennemuotojen kehittämiseen tulee sitoutua sekä hallinnossa että kunnan eri toiminnoissa.

 

Edistämisohjelmassa etsitään keinoja kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämiseen kaupunkirakenteen, liikenneinfrastruktuurin, kaavoituksen ja palvelujen sijoittelun näkökulmasta ja esitetään konkreettiset toimenpiteet, joilla pyöräilyn ja jalankulun osuutta matkoista lisätään. Tällainen ohjelma on laadittu useilla paikkakunnilla, esimerkkejä:

http://www.kulkulaari.fi/fi/pyoraily/poliittiset-linjaukset-ja-yhteistyo/edistamisohjelmat

 

Kävely ja pyöräily ovat osa Kirkkonummella vuonna 2008 laadittua tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Edistämisohjelma vie osaltaan suunnitelman linjauksia eteenpäin ja asettaa konkreettisia tavoitteita.

Esitämme, että jo edistämisohjelman alkuvaiheessa Kirkkonummi liittyy pyöräilykuntien verkostoon, joka tarjoaa työkaluja, tietoa ja materiaalia pyöräilyn edistämiseksi. Pyöräilykuntien verkosto: http://www.poljin.fi/"

 

Kirkkonummella 5.9.2016

 

 

Marjokaisa Piironen            Pertti Panula                       Outi Saloranta-Eriksson                          

 

Antti Kilappa                       Minna Hakapää                  Emmi Wehka-aho  

 

Aloitteen olivat myös allekirjoittaneet: Antti Salonen, Irja Bergholm, Amin Asikainen, Ari Harinen, Mikael Gerkman, Tero Suominen, Pekka Jäppinen, Ari Liuhta, Pirkko Lehtinen, Rita Holopainen, Anna Aintila, Eero Lankia, Marjut Frantsi-Lankia, Patrik Lundell, Antti-Jussi Manninen, Anders Adlercreutz, Jarmo Uimonen, Raija Vahasalo, Pekka Rehn, Kati Kettunen, Jussi Määttä, Ulf Kjerin ja Erkki Majanen.

 

 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

_____

 

 

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua, kuntalaki § 91

 

_____

 

 

 

 

 

 

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 06.10.2016 § 41

                                           

 

 

Ehdotus                                  Kunnanjohtaja:

 

kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta päättää ohjata valtuustoaloitteen yhdyskuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi.

 

 

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Tiedoksi

Toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikka

 

 

Muutoksenhakuohje

Ei muutoksenhakua (valmistelua, kuntalaki 91 §)

 

 

_____

 

 

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.05.2017 § 32

 

                                           

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Työn tavoitteena oli esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn määrien ja kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi.

 

 

Kehittämisohjelman lisäksi Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka tehdään yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen, Poliisin, Liikenneturvan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana. 

 

Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen liittymistä pyöräilykuntien verkostoon. Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle

 

Jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja on Kirkkonummen osalta 980 euroa vuodessa (tilanne v. 2017). Kirkkonummen kunta päättää ryhtyä valmistelemaan jäsenyyttä pyöräilykuntien verkoston jäseneksi.

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma.

 

Päätös                                    

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti jättää asian pöydälle yksimielisesti.

 

Tiedoksi                                  

kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut

 

Muutoksenhakuohje               

muutoksenhakukielto, koska asia on valmistelua

 

 

_____

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.05.2017 § 48

                                           

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Työn tavoitteena oli esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn määrien ja kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi. Työssä laadittu toimenpideohjelma koostuu neljästä eritasoisesta toimenpidekokonaisuudesta. Toimenpidekokonaisuuksien väliset erot määrittyvät investointien suuruuden sekä suunnittelu- ja toteutusvalmiuden perusteella. Lisäksi toimenpiteiden priorisointia eri toimenpidekokonaisuuksiin on tehty kuvattujen toimenpiteiden sijaintien, koulureittien, pyöräilymäärien ja turvallisuusnäkökulmien perusteella.

 

Kehittämisohjelman lisäksi Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka tehdään yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen, Poliisin, Liikenneturvan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana. 

 

Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen liittymistä pyöräilykuntien verkostoon. Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle

 

Jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja on Kirkkonummen osalta 980 euroa vuodessa (tilanne v. 2017). Kirkkonummen kunta päättää ryhtyä valmistelemaan jäsenyyttä pyöräilykuntien verkoston jäseneksi.

 

 

Valmistelija: liikennesuunnitteluinsinööri Ilmari Viljanen, puh. 040 528 7364, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

 

Ehdotus

Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja

 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksensa kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 6/2016 - Kirkkonummelle kevyen liikenteen ja pyöräilyn edistämisohjelma.

 

 

Päätös                                   

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.

 

 

Tiedoksi                                   

jatkokäsittelyyn kunnanhallitukselle

Muutoksenhakuohje               

muutoksenhakukielto

 

 

_____

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus

Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on valmistunut. Työn tavoitteena oli esittää toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn määrien ja kulkutapaosuuksien kasvattamiseksi. Työssä laadittu toimenpideohjelma koostuu neljästä eritasoisesta toimenpidekokonaisuudesta. Toimenpidekokonaisuuksien väliset erot määrittyvät investointien suuruuden sekä suunnittelu- ja toteutusvalmiuden perusteella. Lisäksi toimenpiteiden priorisointia eri toimenpidekokonaisuuksiin on tehty kuvattujen toimenpiteiden sijaintien, koulureittien, pyöräilymäärien ja turvallisuusnäkökulmien perusteella.

Kehittämisohjelman lisäksi Kirkkonummelle laaditaan parhaillaan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmaa, joka tehdään yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen, Poliisin, Liikenneturvan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana. 

Aloitteessa ehdotetaan Kirkkonummen liittymistä pyöräilykuntien verkostoon. Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle

Jäsenmaksu määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja on Kirkkonummen osalta 980 euroa vuodessa (tilanne v. 2017). Kirkkonummen kunta päättää ryhtyä valmistelemaan jäsenyyttä pyöräilykuntien verkoston jäseneksi.

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että:

1. antaa yllä olevan selvityksen vastineena valtuustoaloitteeseen

2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä annetun vastauksen tiedoksi ja pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä.

3. tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

 

 

 

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat