Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vastaus valtuustoaloitteeseen 3/2017: Terveyskeskusmaksusta luopumiseksi (kv) - Svar på fullmäktigemotion 3/2017: Slopande av hälsocentralsavgifterna (fge)

KIRDno-2017-208

Valmistelija

  • Esa Lindell, esa.lindell@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 74

Valtuutettu Irja Bergholm jätti vasemmiston valtuustoryhmän puolesta valtuuston kokouksessa 13.3.2017 § 24 aloitteen terveyskeskusmaksun perimisestä luopumisesta seuraavien budjettineuvotteluiden yhteydessä.

 

Asiakasmaksuja koskevat säännökset ja määräykset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) pääsääntönä on, että palveluista voidaan periä maksu, jollei lailla toisin säädetä. Maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (2.1 §). Lain 4 ja 5 §:ssä on säädetty, mitkä palvelut ovat maksuttomia.

Terveyskeskuksen lääkärin käyntimaksu kuuluu asiakasmaksulaissa määritellyn maksukaton piiriin. Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 590 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin.

Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992) säädetään palvelujen enimmäismaksusta. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

Asiakasmaksuasetuksessa säädettyjä maksujen enimmäiseuromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi (viimeksi 1.1.2016) kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Tähän periaatteeseen tehtiin poikkeus asetusmuutoksessa (1350/2015), jolloin enimmäismaksuja korotettiin 27,5 % normaalin indeksitarkistuksen lisäksi.

Kunnan hallintosäännön mukaisesti lautakunta päättää toimialansa maksujen yksityiskohtaisista perusteista.

Lääkärikäyntimaksut Kirkkonummella

Perusturvalautakunta on hyväksynyt avovastaanoton lääkärikäynnin asiakasmaksun asetuksen mahdollistamana enimmäismääränä.

Tällä hetkellä lääkärikäyntimaksu on 20,90 € / käynniltä enintään kolmelta kerralta kalenterivuoden ajalta. Alle 18–vuotiailta ei maksua peritä. Tämän lisäksi päivystyskäynneistä peritään 28,70 € käynniltä viikonloppuisin sekä arki-iltaisin klo 20 ja 8 välillä. Päivystyskäyntejä ei lasketa mukaan maksuttomuusrajaan eli kolmen kerran vuosikäyntimäärään.

 

Lääkärikäyntimaksut muissa Uudenmaan kunnissa

Ainoastaan Helsinki ei peri lainkaan käyntimaksua. Espoo, Vantaa eikä Kerava eivät ottaneet asetusmuutoksen (1350/2015) 27,5 %:n lisäkorotusmahdollisuutta käyttöön, joten maksu on 16,40 €. Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo ja Tuusula perivät enimmäismaksun. Järvenpää perii 19,30 € ja Lohja 18,55 €.

Lääkärikäyntimaksujen poistamisen vaikutukset

Vuonna 2016 lääkärikäynneistä kertyi 0,6 milj. euron maksutulot. Tämän vuoden huhtikuun tilanteen mukaiset maksutuotot ovat vastaavalla tasolla edellisvuoteen nähden.

Toimeentulotuen asiakkailla lääkärikäyntimaksut otetaan tuen määrässä huomioon. Käyntimaksujen kolmen kerran enimmäisraja sekä maksukatto turvaavat paljon palveluita tarvitsevien maksujen kohtuullisuuden vuositasolla. Maakuntahallintoon siirryttäessä yhtenäistyvät Uudenmaan maksukäytännöt vuonna 2019.

Mikäli terveyskeskusmaksut poistettaisiin, vuoden 2018 budjetissa tulee ottaa huomioon miten syntyvä rahoitusvaje katetaan. Vaihtoehtoina on palveluiden leikkaaminen, muiden maksujen korottaminen tai verorahoituksen lisääminen.

 

Valmistelijat: Perusturvan talouspäällikkö Esa Lindell, p. 050 413 7461 ja perusturvan hallintopäällikkö Kati Kupiainen, p. 040 126 9642

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

 

 

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta päättää

1. antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Irja Bergholmin ym. 13.3.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskusmaksuista luopumisesta.

2. esittää, että kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta päätti

 

1. antaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Irja Bergholmin ym. 13.3.2017 jättämään valtuustoaloitteeseen terveyskeskusmaksuista luopumisesta.

2. esittää kunnanhallitukselle, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Tiedoksi

Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)

Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1

antaa kunnanvaltuustolle perusturvalautakunnan 31.5.2017 § 74 mukaisen vastauksen vastauksena Irja Bergholmin ym. 13.3.2017 § 24 jättämään valtuustoaloitteeseen 3/2017 Terveyskeskusmaksuista luopuminen

2

esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat