Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Pöytäkirjoja tiedoksi - Protokoll för kännedom

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallitus 5.6.2017

Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 24.5.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat