Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Perusturvan valmiussuunnitelma (kv) - Vård- och omsorgsväsendets beredskapsplan (fge)

KIRDno-2017-199

Valmistelija

  • Liisa Ståhle, liisa.stahle@kirkkonummi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta 31.05.2017 § 70

 

Kunnalla on normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeinen vastuu väestön tarvitsemien peruspalveluiden sekä muun tärkeän ja kriittiseksi arvioidun palvelu- ja hyödyketuotannon huolehtimisesta. Kunnan varautumisvelvollisuus perustuu valmiuslain (1552/2011) 12 §:ään. Sen mukaisesti kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Perusturvan valmiussuunnitelma muodostuu sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmista. Niiden sisältönä ovat lainsäädännölliset lähtökohdat, hälytyskaaviot ja toimintakortit, varautumisen kuvaukset sekä huoltosuunnitelma.

Perusturvan varautumisen lähtökohtana on, että palvelutaso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Kunnan kuten myös sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitelmissa erityis- ja häiriötilanteita johtaa lähtökohtaisesti se esimies, joka normaalitilanteessakin johtaa ja vastaa toiminnasta, sillä hän omaa parhaat tiedot ja taidot myös häiriötilanteen aikana.

Sosiaalihuollon valmiuspäällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto ja terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori esittelevät valmiussuunnitelman kokouksessa.

 

Valmistelijat: Sosiaalipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Sirkku Pekkarinen-Keto, p. 040 756 1411, terveyspalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö Arja Liinavuori, p. 050 350 3925 vt. johtava ylilääkäri Kaija Hannula, p. 0503769930 ja hankesuunnittelija Anne Hilander, p. 040 126 9672

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

Esityslistan liite:

- Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma

(salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

 

Ehdotus

Perusturvajohtaja:

Perusturvalautakunta merkitsee perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös

Perusturvalautakunta:

Perusturvalautakunta merkitsi perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman tiedokseen ja lähettää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

 

Pöytäkirjan liite:

Liite 4/31.5.2017, Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma

(salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

Tiedoksi

Kunnanhallitus (jatkokäsittelyä varten)

Ehdotus

Esityslistan liite:

  • Kirkkonummen kunnan perusturvan valmiussuunnitelma (salassa pidettävä, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 8 k)

 

Kunnanhallitus hyväksyy perusturvan toimialalla valmistellun valmiussuunnitelman ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi.

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat