Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat - Övriga ärenden

Päätös

Hans Hedbergin ehdotus: Suunnittelutarvealue tulee kaventaa. Tarvealuetta tulee valmistella uudestaan. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 


Käsitellyt asiat