Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset - Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 92 § i kommunallagen

Perustelut

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat kunnanhallituksen valvontaan kuuluvat päätökset:

Kommunstyrelsen har tillställts följande beslut som faller under kommunstyrelsens övervakning:

Luottamuselinten pöytäkirjat - Förtroendeorganens protokoll:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta / Samhällstekniska nämnden 31.5.2017

Perusturvalautakunta /  Vård- och omsorgsnämnden  31.5.2017

Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta / Finska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 31.5.2017

 

Viranhaltijoiden päätökset / tjänstemannabeslut:

 

Perusturvapalvelujen toimialajohtaja - Sektordirektören för vård- och omsorgssektorn:

Nro 1, Asiakasmaksutyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen 12.6.2017 alkaen

Nro 2, Lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijä, vakanssinumero 1000991720 Birgitta Nordmanille 25.6.2017  § 79 tehdyn päätöksen kumoaminen

Nro 1 (delegointipäätös): Päätösvallan delegointi sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Kedolla alkaen 1.6.2017

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja - Sektordirektören för bildnings- och fritidssektorn:

Nro 1, Iltavahtimestarin irtisanominen vakanssinumero 2000800450 (P.K.)

Nro 2, Masalan päiväkoti, päiväkotiapulaisen irtisanominen vakanssinumero 2000991799 (A.M.)

 

Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
Delegointipäätös:
§1 Päätösvallan delegointi sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Kedolla alkaen 1.6.2017, 07.06.2017
§2 Lastensuojelun johtavan sosiaalityöntekijä, vakanssinumero 1000991720 Birgitta Nordmanille 25.6.2017 § 79 tehdyn päätöksen kumoaminen , 07.06.2017
Yleinen päätös:
§1 Asiakasmaksutyöryhmän kokoonpanon tarkistaminen 12.6.2017 alkaen, 05.06.2017

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§1 Iltavahtimestarin irtisanominen vakanssinumero 2000800450 (P.K.), 05.06.2017
§2 Masalan päiväkoti, päiväkotiapulaisen irtisanominen vakanssinumero 2000991799 (A.M.), 05.06.2017

Ehdotus

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kommundirektören:

Kommunstyrelsen antecknar besluten ovan som föreslagits att med stöd av 92 § i kommunallagen tas till behandling för kännedom och beslutar att ärendena inte tas till behandling.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat