Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valinta (kv) - Val av ordförande samt I och II vice ordförande i kommunfullmäktige (fge)

KIRDno-2017-142

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

Kirkkonummen kunnan hallintosäännön 118 §:n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto valitaan kahden (2) vuoden toimikaudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää 

1.1 valita kunnanvaltuustolle puheenjohtajan 

1.2 valita kunnanvaltuustolle I varapuheenjohtajan 

1.3 valita kunnanvaltuustolle II varapuheenjohtajan 

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen  mukaisesti.


Käsitellyt asiat