Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kunnanvaltuuston 29.5.2017 tekemien päätösten laillisuus ja täytäntöönpano - Lagligheten och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 29.5.2017

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n tarkoittamassa mielessä, että kunnanvaltuuston 29.5.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet oikein eivätkä ole muutenkaan lain eivätkä asetuksen vastaisia, joten ne voidaan esteettä panna täytäntöön.

Lisäksi kunnanhallitus tekee erilliset täytäntöönpanopäätökset seuraavasti:

§ 45: Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Kuntatekniikan toimialalle ja perusturvapalvelujen toimialalle

 

§ 46: Hyvinvointikeskushankkeen eteneminen

Perusturvapalvelujen toimialalle

 

§ 47: Maanvaihto Oy Directum Civilis Ab:n kanssa Inkilänportin ja Tinanpuiston alueella

Asianosaiselle, kuntatekniikan toimialalle / kunnangeodeetille ja talousjohtajalle
 

§ 48: Haapiorinne asemakaava-alueen omakotitonttien myynti- ja vuokrausperusteiden hyväksyminen

Kuntatekniikan toimialalle / kiinteistöteknikolle
 

§ 49: Puistoalueen ostaminen Veikkolasta asemakaava-alueelta, kiinteistö 257-488-1-566

Kntatekniikan toimialalle/kiinteistöteknikolle ja asianosaiselle
 

§ 50: Masalan urheilupuiston asemakaavan maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus, Lumo Vuokratalot Oy

Kuntatekniikan toimialalle / kunnangeodeetille ja asianosaiselle
 

§ 51: Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Toimialoille tiedoksi
 

§ 52: Arviointikertomus 2016
Toimialoille tiedoksi

 

§ 53: Henkilöstökertomus 2016

Henkilöstöyksikölle ja toimialoille tiedoksi
 

§ 54: Terveyden edistämisen raportti vuodelta 2016

Perusturvapalvelujen toimialalle
 

§ 55: Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin seudun liikenne (HSL) - kuntayhtymän jäseniksi

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, kuntatekniikan toimialalle / liikennesuunnitteluinsinöörille
 

§ 56: Nuorisovaltuuston perustaminen

Nuorisolautakunnalle
 

§ 57: Työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstöyksikölle
 

§ 58: Kunnanjohtajan johtajasopimus

Kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle

 

§ 59: Keskusvaalilautakunnan ilmoitus vuoden 2017 kuntavaalien tuloksesta

Valtuutetuille ja varavaltuutetuille toimitettu raportti valituista

 

§ 60: Valtuustoaloite 7/2017: Veikkolan Kalljärven radikaalihoito

Aloite toimitettu kuntatekniikan toimialalle valmisteltavaksi

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat