Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kunnantalon korjausten käynnistäminen - Kunnantalon remontti - Inledande av reparationer i kommunhuset - renovering av kommunhuset

KIRDno-2017-147

Perustelut

Kirkkonummen kunnantalon tilojen tehostaminen oli vuoden 2016 talousarvion yksi valtuustotason tavoitteista (tavoite 3). Vuoden 2016 aikana tehtiin selvitys kunnantalon ja k - talon tilojen tehostamisesta. Kunnantalon osalta tilojen tehostaminen tarkoittaa toimiston muuttamista avo- tai monitoimitiloiksi. Vuoden 2017 aikana kyseistä selvitystä on jatkettu siten, että k -talossa sijaitseva yhdyskuntatekniikan toimiala siirtyisi kokonaisuudessaan kunnantaloon.

Kunnantalossa on ilmennyt sisäilmaongelmia aina rakennuksen käyttöönotosta alkaen vuodesta 2013. Rakennuksen sisäilmaa on tutkittu useamman sisäilmaan perehtyneen konsulttitoimiston kanssa. Tutkimuksia on tehty hyvin tiiviissä yhteistyössä rakennuksen pääomistajan KEVA:n kanssa vuoden 2016 kesästä alkaen. KEVA:n omistusosuus Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Kirkkonummen Kunnantalo Oy:sta on 95% ja kunnan osuus 5 %. Kunnantalon toinen kerros on tällä hetkellä tyhjillään johtuen sisäilmaongelmista, pois lukien toisessa kerroksessa tehtyä koekorjaustilaa.

Edellä mainittujen selvitysten ja suunnitelmien johdosta kunta ja KEVA ovat neuvotelleet kunnantalon korjausten jatkamisesta siten että sisäilmakorjausten yhteydessä tehdään myös tilojen tehokkuuteen liittyviä muutoksia. Kustannusten tarkempi jaottelu tehdään KEVA:n kanssa erillisissä neuvotteluissa. Suoria kustannuksia kunnalle vuosille 2017 ja 2018 syntyy monitilatoimistoksi muutettavien tilojen kalustuksen osalta sekä hoitovuokran korotuksena korjausten valmistuttua. Jotta avotilat saadaan toimimaan ja työtehokkuus pysyy hyvällä tasolla, tulee kalustuksen olla avotilaan soveltuvaa. Kalustuksessa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa kalustusta mahdollisimman paljon.

Kustannusjako on neuvotteluissa alustavasti sovittu siten että kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalo maksaa sisäilmaan liittyvät korjaukset ja kunta tilan tehokkuutteen liittyvät muutostyöt. Tarkempi kustannusjako täytyy kuitenkin sopia tarkemmin erillisellä neuvottelulla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus päättää, että

1 Kunnantalon sisäilmaan liittyviä korjauksia jatketaan ja niiden yhteydessä tehtävät tilojen tehostamiseen liittyvät muutostyöt aloitetaan mahdollisimman nopeasti

2 valtuuttaa kunnanjohtajan tai hänen määräämänsä viranhaltijan neuvottelemaan kunnalle aiheutuneista kustannuksista ja muutostöiden kustannusjaosta KEVA:n kanssa

3 kunnantalon muutostöistä aiheutuvat kustannukset (kalustus, hoitovuokran korotus) huomioidaan vuoden 2018 talousarviovalmistelussa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti


Käsitellyt asiat