Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Lemminkäinen Infra Oy

KIRDno-2017-98

Valmistelija

  • Merja Puromies, merja.puromies@kirkkonummi.fi

Perustelut

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 8.5.2017 diaarinumerot 1842, 1900 ja 1901/1/17

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi päätöksellään 12.4.2016 § 83 ympäristöluvan Lemminkäinen Infra Oy:lle kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Vuohimäen alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään 23.3.2017 17/0111/1 valitukset muutoin hyläten muutti eräitä lupamääräyksiä ja rajasi luvan mukaisen toiminta-alueen pienemmäksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Kirkkonummen kunnanhallitukselta vastinetta valituksiin. Vastine tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 22.6.2017 mennessä.

 

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, puh. 0400 772 194, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 

 

Esityslistan liite:
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 17/0111/1

 

Oheismateriaali:
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0111/1
- valitus Lemminkäinen Infra Oy
- valitus Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- valitus AOL ym.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää
1
antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely

Reijo Munther ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan.

Ympäristöpäällikkö Sari Soini oli kokouksessa käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Reijo Munther

Käsitellyt asiat