Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kunnanhallituksen vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Destia Oy

KIRDno-2017-99

Valmistelija

  • Merja Puromies, merja.puromies@kirkkonummi.fi

Perustelut

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 8.5.2017 diaarinumerot 1844, 1894 ja 1898/1/17


Rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi päätöksellään 12.4.2016 § 85 Destia Oy:lle ympäristöluvan kiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle Vuohimäen alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään 23.3.2017 17/0123/1 valitukset muutoin hyläten muutti eräitä lupamääräyksiä ja rajasi luvan mukaisen toiminta-alueen pienemmäksi. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on pyytänyt Kirkkonummen kunnanhallitukselta vastinetta valituksiin. Vastine tulee toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 22.6.2017 mennessä.

Valmistelija: ympäristösuunnittelija Merja Puromies, puh. 0400 772 194, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi 

 

Esityslistan liite:
- vastine korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksiin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 17/0123/1


Oheismateriaali:
- Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0123/1
- valitus Destia Oy
- valitus Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
- valitus AOL ym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää
1
antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen vastineen

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely

Reijo Munther ilmoitti olevansa esteellinen ja oli poissa asian käsittelyn ajan.

Ympäristöpäällikkö Sari Soini oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Juha Tarvainen teki seuraavan muutosehdotuksen: Tarkastellaan alueen kokonaisuutta ottaen huomioon Siuntion kunnan toimenpiteet aluekokonaisuuden suhteen. Timo Haapaniemi kannatti ehdotusta. Ehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä oli äänetettävä. Pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 9-2, yksi poissa.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Reijo Munther

Äänestystulokset

  • Jaa 9 kpl 82%

    Matti Kaurila, Anna-Lotta Wichmann, Pekka Sinisalo, Raija Vahasalo, Ari Harinen, Hans Hedberg, Michaela Lindholm, Pirkko Lehtinen, Rita Holopainen

  • Ei 2 kpl 18%

    Timo Haapaniemi, Juha Tarvainen


Käsitellyt asiat