Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousaikataulu 2017-2019 (kv) - Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell 2017-2019 (fge)

KIRDno-2017-142

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 162 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä edellisellä valtuustokaudella toimineiden konsernijaoston ja kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnan kokousaikataulusta oli sovittu valtuustokauden vaihtumiseen saakka. Kukin toimielin päätti omista kokousaikatauluistaan siten, että aikataulut oli toimielinten kesken sovitettu yhteen.

Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi kokousaikataulu on rakennettava uudelleen. Valmistelun lähtökohtana on kokousaikataulujen yhteensovittaminen siten, että toimielinten kokoukset ajoittuvat toisiinsa nähden loogisesti ja asioiden käsittelyprosessi on sujuva.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 hyväksyä liitteenä olevan kokousaikataulun omien kokoustensa osalta

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättäisi omista kokousaikatauluistaan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti

3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa

 

Kunnanhallitus 12.6.2017 käsittely

Timo Haapaniemi ehdotti, että kunnanhallitus päättää seuraavista kokousajoistaan: 26.6.2017; 14.8.2017; 21.8.2017 ja 28.8.2017. Kunnanvaltuustolle esitetään, että se hyväksyisi kunnanvaltuuston kokousaikataulun ehdotuksen mukaisena. Haapaniemen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnnahallitus:

Kunnanhallitus päätti

1 hyväksyä seuraavat tulevat kokousaikataulunsa: 26.6.2017; 14.8.2017; 21.8.2017 ja 28.8.2017

2 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättäisi omista kokousaikatauluistaan liittenä olevan ehdotuksen mukaisesti

3 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta kokouksessa.

 

 


Käsitellyt asiat