Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Perustelut

Puheenjohtaja toteaa kunnanhallituksen jäsenet ja muut läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1 todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2 että hallintojohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja ja laatii pöytäkirjan sekä ennakkotiedon päätöksistä ja

3 että talousjohtaja on läsnä kokouksessa antamassa kunnanhallituksen häneltä tarvitsemia tietoja

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Varajäsen Reijo Munther pyysi pöytäkirjaan merkinnän, että kokouskutsuviesti ei ole tullut keskustapuolueen kunnanhallituksen jäsenelle eikä varajäsenelle.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

 

Käsitellyt asiat