Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta kaudelle 2017-2019

KIRDno-2017-235

Valmistelija

  • Anu Karkinen, anu.karkinen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Etelä-Suomen maanmittaustoimiston ja Kirkkonummen kunnan yhteistyöneuvotteluissa on aiemmin todettu, että lain edellyttämä kuuden henkilön vähimmäismäärä on Kirkkonummen kunnalle liian pieni. Määräksi on vakiintunut neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Luottamushenkilövalinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain säännöksiä. Valittavista uskotuista miehistä tulee olla vähintään 40 % naisia tai miehiä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää

1 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää valita neljätoista (14) kiinteistötoimitusten uskottua miestä  kaksivuotiskaudelle 2017-2019

2 tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksenosalta kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat