Kunnanhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultin valinta - Val av byggherrekonsult för Jokirinteen oppimiskeskus

KIRDno-2017-58

Valmistelija

  • Jarno Köykkä, jarno.koykka@kirkkonummi.fi

Perustelut

Jokrinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kunnanvaltuuston kokouksessa 29.5.2017.

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut Rakennuttajakonsulttipalvelujen hankinta puitesopimuksella vuosina 2016-2017 sekä optio vuosille 2018 – 2019. Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt 17.12.2015 § 151 valita puitesopimuksen piiriin kymmenen palveluntarjoajaa halvimman vertailuhinnan perusteella.  Valittujen palveluntarjoajien kanssa on tehty puitesopimukset.

Hankkeen laajuus ja urakkamuoto huomioiden Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultilta edellytetään erityisen laajaa kokoemusta ja ammattitaitoa.

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikka on kilpailuttanut Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttamispalvelut puitesopimuskumppaneiden kesken neuvottelumenettelyllä. Palveluntarjoajilta on pyydetty referenssit, ja määräaikaan mennessä saapui kuusi vastausta:

- Binä Oy
- Demaco Oy
- ISS Proko Oy
- Ramboll CM Oy
- Wise Group Finland Oy
- WSP Finland Oy

Referenssien perusteella hankintaneuvotteluihin on valittu kolme eniten kokemusta omaavaa palveluntarjoajaa:
- Demaco Oy
- Ramboll CM Oy
- WSP Finland Oy

Hankintaneuvotteluiden jälkeen palveluntarjoajille on lähetetty tarkennettu tarjouspyyntö kattohintaisesta tuntilaskutukseen perustuvasta toimeksiannosta. Lopullinen valinta on tehty pisteyttämällä palveluntarjoajat esitettyjen referenssien, neuvottelusta saadun käsityksen, puitesopimuksen mukaisen vertailutuntihinnan, sekä annetun kattohinnan perusteella. Eniten pisteitä saanut palveluntarjoaja esitetään kunnanhallituksen kokouksessa.

Toimeksianto annetaan kattohintaisena tuntilaskutukseen perustuvana toimeksiantona. Tuntilaskutuksen perusteena käytetään puitesopimusten mukaisia henkilöryhmien (SKOL-luokkien) ja laskutus tapahtuu tilaajan hyväksymän tuntikirjanpidon mukaan. Tarjouksessa esitettyä kattohintaa ei saa ylittää, ilman tilaajan hyväksymää perusteltua syytä. Toimeksiantoon kuuluu rakennuttajakonsultin, projekti-insinöörin, rakennusteknisten ja taloteknisten töiden valvojien tehtävät. Muista mahdollisista lisäpalveluista sovitaan erikseen joko päätoimeksiannon saaneen palveluntarjoajan tai erillisen palveluntarjoajan kanssa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää:

1 valita kokouksessa esitetyn palveluntarjoajan Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi

 

Kunnanhallitus 12.6.2017

Käsittely

Rakennuttamispäällikkö Jarno Köykkä oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kunnanhallitus:

Ehdotuksen mukaisesti


Käsitellyt asiat