Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018: Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen (kv)

KIRDno-2018-1654

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevyliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan asti. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä.

Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä.

Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund

Ehdotus

.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevytliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin, että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan saakka. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä.

Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus, joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä. Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä vuodelta 2010 mt 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli jaettu kolmeen osuuteen, joista ensimmäinen osuus oli väli Myllykyläntie-Koivuhaka, toinen osuus Koivuhaka (Samkullantie)-Ingelsintie ja kolmas osuus Ingelsintie-Vols.

Vuonna 2012 käynnistettäessä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvitystä välille Myllykyläntie-Koivuhaka, Uudenmaan ELY-keskus oli tuolloin valmis laajentamaan selvitystä myös välille Koivuhaka-Ingelsintie. Tällöin suunnitteluosuus kokonaisuudessaan oli väli Myllykyläntie-Ingelsintie.

Vuonna 2013 päivitetyssä Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä on Volsintien osalta päivitetty osuudet Myllykyläntie-Ingelsintie sekä Ingelsintie-Vols.

Kunnallistekniikkapalvelut on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatinut tiesuunnitelman maantie 11255 Volsintien parantamisesta rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Myllykyläntie-Ingelsintie. Suunnittelutyön kustannusjaoksi on sovittu kunnan ja ELY-keskuksen välillä 50/50. Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 11.10.2018. Rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2018 lopussa. Kohteen rakentaminen on kunnallistekniikan käyttösuunnitelmassa vuonna 2019.

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ei voi enää muokata. Mikäli tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnittelu- ja rakentamisaluetta ryhdytään laajentamaan, on tälle vuodelle aikataulutettu Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Myllykyläntie-Ingelsintie keskeytettävä ja laadittava tie- ja rakennussuunnitelmat myös välille Ingelsintie-Buraksentie.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeen laajentaminen tässä vaiheessa aiheuttaisi sen, että välin Myllykyläntie-Ingelsintie jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen siirtyisi vähintään kahdella vuodella eteenpäin.

Volsintien ja Buraksentien risteys kuuluu maantien 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu- ja rakentamisosuudelle Ingelsintie-Vols. Tämän osuuden suunnittelun käynnistämisestä ei ole päätöstä, eikä neuvotteluja hankkeen suunnittelusta ole käyty ELY-keskuksen kanssa. Mikäli Volsintien suunnittelu välillä Ingelsintie-Vols halutaan käynnistää, on asiasta neuvoteltava ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannuksista on mahdollista saada ELY-keskukselta 50 % osuus, mutta rakentamiskustannuksista vastaa kokonaisuudessaan kunta.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Kaisa Kauppinen, kuntatekniikan toimialajohtaja, anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Kuntatekniikan lautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksen kunnanhallitukselle valtuustoaloitteeseen 13/2018 Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen.

Käsittely:
Käsittelyn aikana Matti Kaurila teki muutosesityksen, jonka mukaan liitemateriaaliin lisätään Kunnanvaltuusto 18.12.2017/§90 hyväksymä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma.
Esitystä kannattivat Kati Kettunen ja Sanni Jäppinen.
Kuntatekniikan lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös

Kuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi liitemateriaaliin lisätään Kunnanvaltuusto 18.12.2017/§90 hyväksymä Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma.

Valmistelija

  • Suvi Kylmänen, suunnittelupäällikkö, suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) / Rita Holopainen jätti ensimmäisenä allekirjoittajana kunnanvaltuuston kokouksessa 15.12.2018 seuraavan aloitteen:

"Kirkkonummen Kristillisdemokraatit (KD) pyytävät kunnanhallitusta selvittämään Volsintien kevytliikenneväylän tilannetta ja muuttamaan nykyisiä suunnitelmia niin, että kevytliikenneväylä rakennettaisiin Ingelsintien tienhaaran sijasta Buraksentien tienhaaraan saakka. Lisäys nykyisiin suunnitelmiin olisi vajaa 900 metriä.

Näillä lisämetreillä saataisiin hyvä ja turvallinen kokonaisuus, joka palvelee Myllykylän asukkaita ja koululaisia sekä Meikon kevytliikennettä. Näiden lisämetrien kustannukset lienevät hyötyyn nähden kohtuulliset."

Aloitteen olivat lisäksi allekirjoittaneet seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut: Anna Aintila, Ulf Kjerin, Linda Basilier, Eja Björkqvist, Carl-Johan Kajanti, Anders Adlercreutz, Kim Männikkö, Minna Hakapää, Tony Björk, Jarl Åkerlund, Jerri Kämpe-Hellenius, Hans Hedberg, Timo Haapaniemi, Kim Åström, Hanna Haikonen, Kati Kettunen, Anni-Mari Syväniemi, Veikko Vanhamäki, Pekka Rehn, Anneli Granström, Piia Aallonharja, Riikka Purra, Pekka M. Sinisalo, Outi Saloranta-Eriksson, Emmi Wehka-aho, Maarit Orko, Anna Kylmänen, Reetta Hyvärinen, Sanni Jäppinen, Saara Huhmarniemi, Jukka Tammi, Pekka Oksanen, Johanna Fleming, Tero Suominen, Irja Bergholm, Ari Harinen, Elina Utriainen, Noora Piili ja Leila Preisfreund

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2018

Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä vuodelta 2010 mt 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen oli jaettu kolmeen osuuteen, joista ensimmäinen osuus oli väli Myllykyläntie-Koivuhaka, toinen osuus Koivuhaka (Samkullantie)-Ingelsintie ja kolmas osuus Ingelsintie-Vols.

Vuonna 2012 käynnistettäessä yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän toimenpideselvitystä välille Myllykyläntie-Koivuhaka, Uudenmaan ELY-keskus oli tuolloin valmis laajentamaan selvitystä myös välille Koivuhaka-Ingelsintie. Tällöin suunnitteluosuus kokonaisuudessaan oli väli Myllykyläntie-Ingelsintie.

Vuonna 2013 päivitetyssä Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä on Volsintien osalta päivitetty osuudet Myllykyläntie-Ingelsintie sekä Ingelsintie-Vols.

Kunnallistekniikkapalvelut on yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laatinut tiesuunnitelman maantie 11255 Volsintien parantamisesta rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Myllykyläntie-Ingelsintie. Suunnittelutyön kustannusjaoksi on sovittu kunnan ja ELY-keskuksen välillä 50/50. Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 11.10.2018. Rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet vuoden 2018 lopussa. Kohteen rakentaminen on kunnallistekniikan käyttösuunnitelmassa vuonna 2019.

Hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ei voi enää muokata. Mikäli tiesuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnittelu- ja rakentamisaluetta ryhdytään laajentamaan, on tälle vuodelle aikataulutettu Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen välille Myllykyläntie-Ingelsintie keskeytettävä ja laadittava tie- ja rakennussuunnitelmat myös välille Ingelsintie-Buraksentie.

Suunnittelu- ja rakentamishankkeen laajentaminen tässä vaiheessa aiheuttaisi sen, että välin Myllykyläntie-Ingelsintie jalankulun- ja pyöräilyväylän rakentaminen siirtyisi vähintään kahdella vuodella eteenpäin.

Volsintien ja Buraksentien risteys kuuluu maantien 11255 Volsintien jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu- ja rakentamisosuudelle Ingelsintie-Vols. Tämän osuuden suunnittelun käynnistämisestä ei ole päätöstä, eikä neuvotteluja hankkeen suunnittelusta ole käyty ELY-keskuksen kanssa. Mikäli Volsintien suunnittelu välillä Ingelsintie-Vols halutaan käynnistää, on asiasta neuvoteltava ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelukustannuksista on mahdollista saada ELY-keskukselta 50 % osuus, mutta rakentamiskustannuksista vastaa kokonaisuudessaan kunta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, 

1

että valtuusto hyväksyy edellä esitetyn vastauksen valtuustoaloitteeseen 13/2018 Volsintien kevytliikenneväylän tilanteen selvittäminen ja suunnitelmien muuttaminen ja

2

että valtuusto päättää pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuunkäsiteltynä.

Päätös

Ehdotuksen  mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.