Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Taitoa-sopimus

KIRDno-2019-325

Valmistelija

  • Ulla Palmroos, henkilöstöpäällikkö, ulla.palmroos@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen kunnan palkanlaskenta ja osa taloushallinnosta siirtyivät Kunnan Taitoa Oy:n hoidettaviksi syksyllä 2013. Sopimus tehtiin aluksi viideksi vuodeksi, jonka jälkeen se on irtisanottavissa kunkin kalenterivuoden maaliskuussa siten, että irtisanominen astuu voimaan seuraavana vuodenvaihteena.  

Vuoden 2019 talousarviossa on annettu sitovaksi toimeksiannoksi pitkän aikavälin talouden tasapainottaminen. Osana talouden tasapainottamisohjelmaa on selvitettävä nykyiset ostopalvelut ja arvioitava, tulisiko toiminta ostopalvelun sijaan tuottaa omana toimintana. Selvitys etenee kokonaisuutena erikseen sovittavan aikataulun puitteissa. Kunnan Taitoa Oy:n osalta asia on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin kunnanhallitukselle tiedoksi omana asiakohtanaan sopimukseena kirjatun irtisanomisajankohdan vuoksi.  

Liitteenä oleva selvitys ei ole julkinen sen sisältämien liikesalaisuuksien vuoksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus päättää 

1

merkitä Kunnan Taitoa -ostopalvelusopimusta koskevan selvityksen tiedokseen ja 

2

että yhteistyötä jatketaan ainakin vuoden 2019 ajan vireillä olevien organisaatiojärjestelyjen ajan ja 

että alkuvuonna 2020 arvioidaan ostopalvelun jatkaminen uudelleen siten, että tarvittaessa voidaan irtisanoa sopimus maaliskuussa 2020.  

 

Kunnanhallitus 11.3.2019 käsittely:  

Henkilöstöpäällikkö Ulla Palmroos selosti asiaa kunnanhallitukselle. 

Käsittelyn aikana Katarina Helander teki seuraavan palautusehdotuksen: "Selvitetään 25.3 mennessä yhteistyömahdollisuus / halukkuus Vihdin suhteen  - JOS on heilläkin tahtotila irtaantua Taitoasta, heidänkin tulisi tehdä päätös 31.3. mennessä(?). Lisäksi kierros Siuntion / Lohjan yms. suhteen ja asiasta uusi keskustelu 25.3 kokouksessa - silloin ehditään vielä irtisanoutua mutta tiedossa olisi jo edes naapuriston tahtotila ja näkymät / yhteistyöhalukkuus". Antti Kilappa ja Hanna Haikonen kannattivat ehdotusta.  

Antti Kilappa teki seuraavan lisäysehdotuksen Helanderin palautusehdotukseen: "Palautuksen aikana selvitetään myös se että millaisia resursseja tarvitaan jos palvelun tuottaa 1.1.2020 alkaen kunta, Henkilöstö ja taloudelliset resurssit 2019 aikana". Hanna Haikonen kannatti ehdotusta.  

Helanderin ja Kilapan ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun kunnanhallituksen antamin evästyksin: 

"Selvitetään 25.3 mennessä yhteistyömahdollisuus / halukkuus Vihdin suhteen  - JOS on heilläkin tahtotila irtaantua Taitoasta, heidänkin tulisi tehdä päätös 31.3. mennessä(?). Lisäksi kierros Siuntion / Lohjan yms. suhteen ja asiasta uusi keskustelu 25.3 kokouksessa - silloin ehditään vielä irtisanoutua mutta tiedossa olisi jo edes naapuriston tahtotila ja näkymät / yhteistyöhalukkuus" ja "palautuksen aikana selvitetään myös se että millaisia resursseja tarvitaan jos palvelun tuottaa 1.1.2020 alkaen kunta, Henkilöstö ja taloudelliset resurssit 2019 aikana". 

Asia käsitellään uudelleen kunnanhallituksen kokouksessa 25.3.2019. 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.