Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Pöytäkirjoja tiedoksi

Valmistelija

  • Gunnel Ekström, johdon assistentti, gunnel.ekstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, hallitus 26.2.2019

HSL, hallitus 5.3.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.