Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Muut asiat

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen seuraavat esille otetut muut asiat: 

1) Hans Hadberg ehdotti, että kunnanhallitukselle toimitetaan selvitys kaksikielisen yksityisen päiväkodin toiminnan mahdollisesta taloudellisesta tukemisesta. Ulf Kjerin kannatti ehdotusta, ja se hyväksyttiin yksimielisesti.  

2) Hans Hedberg ehdotti, että kunnan vaalipäällikkö antaa kunnanhallitukselle selvityksen, miksi yksityinen hoivakoti Mäntykartano ei ole laitosäänestyksen piirissä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3) Timo Haapaniemi ehdotti, että kunnanhallitukselle annetaan selvitys Upinniemen-Naissaarentien risteysalueella olevasta kevyenliikenteen ylityskohdasta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.