Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

Perustelut

Toimielinten pöytäkirjoja:

Sivistys- ja  vapaa-aikalautakunta 27.2.2019  

 

Viranhaltijapäätöksiä:

Hallintojohtaja
Yleispäätös:
§ 7 Työllisyyskoordinaattorille KATSO-tunnukset ja valtuutus TE-palveluihin, vakanssinumero 0000993050, 01.03.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 47 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Vuorenmäen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajalle, vakanssinumero 2000992227., 27.02.2019
§ 48 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen ruokapalveluiden aluepäällikölle, vakanssinumero 3000993010 (ajalta 1.3.2019-31.5.2020)., 27.02.2019
§ 49 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen ruokapalveluiden kokille, vakanssinumero 1000600232 (ajalta 26.2.2019-24.8.2021)., 28.02.2019
§ 50 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajalle (vakanssinumero 2000992037) ajalle 8.4-24.5.2019, 04.03.2019
§ 51 Opiskelijaohjauspalkkion myöntäminen Palvelutalon lähihoitajalle (vakanssinumero 5000992102) ajalle 18.3-26.5.2019, 04.03.2019

Perusturvapalvelujen toimialajohtaja
§ 21 Lähihoitajan, vakanssinumero 5000992101 tehtäväkohtaisen palkantarkistaminen alkaen 8.4.2019., 26.02.2019
Yleispäätös:
§ 22 Perusturvapalveluiden toimialan tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden nimeäminen, 26.02.2019

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla: Piennarkujan päiväkoti, Nissnikun päiväkoti, varhaiskasvatuksen opettaja ja Ravalsin päiväkoti, Liinaharjan päiväkoti, päiväkotiapulainen sekä Nissnikun päiväkoti, Masalan päiväkoti, kiertävä lastenhoitaja., 01.03.2019
§ 5 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalveluissa_ Luokanopettajan viran, vakanssi numero 2000510115 siirtäminen Kirkkoharjun koulusta Veikkolan kouluun toistaiseksi 1.8.2019 alkaen , 01.03.2019
§ 6 Virkojen, toimien ja henkilöstön siirrot sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimialalla: Jolkbyn päiväkoti, lähihoitaja., 01.03.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen edellä mainitut kuntalain 92 §:n nojalla otto-oikeuden käyttämistä varten esitetyt päätökset ja päättää, että asioita ei oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.