Kunnanhallitus, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ilmoitusasiat

Perustelut

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n vetoomus 1.3.2019: Eläkeläisjärjestöjen toiminta on erittäin tärkeää ja sitä pitää tukea.

Kirje on oheismateriaalina.

 

Kunnallisjohdon seminaari järjestetään Lappeenrannassa 15.-16.5.2019. Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2019 (www.kunnallisjohto.fi)

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, tarmo.aarnio@kirkkonummi.fi

Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tiedokseen.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.