Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 03.10.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon torstaina 04.10.2018.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta valitsi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Seppäsen ja Leif Wikströmin.

Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 03.10.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon torstaina 04.10.2018.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____