Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunnan avustushakemus

KIRDno-2018-1240

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Etelä-Kirkkonummen vesiosuuskunta on kuntaan 20.8.2018 saapuneella kirjeellä hakenut kunnan avustusta runkojohtojen toteuttamiseksi.

Avustuksen saamisen edellytyksiä on alustavasti esitelty esityslistan oheismateriaalissa. Vesiosuuskunta täydentää avustushakemuksen liitteitä vesihuoltolaitoksen ja osuuskunnan välisessä kokouksessa esityslistan julkaisemisen jälkeen.

Liitteet:
- osuuskunnan avustushakemus liitteineen

Oheismateriaali:
- vesihuoltolaitoksen lausunto avustushakemukseen
- vesiosuuskuntien avustusperiaatteet (kv 19.12.2013 § 158)

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1. palauttaa asian takaisin valmisteluun, koska vesiosuuskunta ei toimittanut tarvittavia tietoja avustushakemuksen liitteeksi kokoukseen mennessä

2. että täydennetty avustushakemus ja aiesopimus tuodaan johtokuntaan ja siitä edelleen kunnahallitukselle päätettäväksi, kun tarvittavat tiedot on saatu

Päätös

Johtokunta päätti kokouksessa annetun päätöehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____