Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Susann Hellström, toimistosihteeri, susann.hellstrom@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vesihuoltopäällikkön viranhaltijapäätökset:

Hankintapäätökset

§ 3 Hankintapäätös, 11.02.2019 Hiekkamäen kunnallistekniikan rakennusurakan lisätyön numero 6, 7 ja 16 hyväksyminen. Arvo yhteensä 9446,00 €. (alv 0%)

§ 4 Hankintapäätös, 11.02.2019 keskustan vesitornin purku-urakoitsijan valinta. Arvo 95 000,00 € (alv 0%)

§ 7 Hankintapäätös, 27.02.2019  kuorma-auto. Hankinnan arvo 65 000 € (alv0%)

Henkilöstöpäätökset

 § 2  04.02.2019 Henkilökohtaisen lisän maksaminen verkostomestarille. 

§ 5   20.02.2019 Henkilökohtaisen lisän maksaminen vesihuoltoasentajalle A.V.

§ 6    20.02.2019 Henkilökohtaisen lisän maksaminen vesihuoltoasentajalle A.S.

 

Pöytäkirjat:

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 11.02.2019,  Hiekkamäen alueen 11 rakentaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset ja pöytäkirjat, sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.