Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2019

KIRDno-2019-251

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto on 3.3.2010 § 53 päättänyt, että vesihuoltolaitoksen tulospalkkausjärjestelmä otetaan jatkuvaan käyttöön 2010 alusta alkaen siten, että vesihuoltolaitoksen johtokunta oikeutetaan jatkossa täsmentämään vuosittaisia ohjeita. Tulospalkkio-ohjeet tulee, mikäli niitä muutetaan, saattaa myös henkilöstöjaostolle tiedoksi.

Tulospalkkion tavoitteet on määritetty vuodelle 2019. Mittareita on päivitetty vuosittain paremmin toiminnan laatua ohjaaviksi. Vuoden 2019 mittarien valinnassa on korostettu vuodelle 2019 suunniteltuja kehityskohteita (hankintasopimusten hallinta, työturvallisuus, jätevedenpumppaamoiden saneerausohjelma) sekä jatkettu aiempina vuosina käytettyjä, toimintaa positiivisesti ohjaavia ja vaikutukseltaan merkittävien mittareiden käyttöä.

Tulospalkkauksen mittareita valittaessa on niiden saavuttaminen pyritty pitämään riittävän haastavana, mutta tavoitetasot on kuitenkin asetettu niin, että ne ovat työntekijöiden omalla panoksella mahdollista saavuttaa. Tavoiteohjelma on koettu hyväksi työkaluksi toiminnan seuraamisessa ja toimintatapojen kehittämisessä.

Liite: Kirkkonummen Veden tulospalkkio-ohjelma vuodelle 2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää ottaa liitteen mukaisen tulospalkkio-ohjelman vesihuoltolaitoksella käyttöön vuodelle 2019

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Henkilöstöjaosto