Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastaminen

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi- liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 05.03.2019 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 06.03.2019.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti valita Tarja Seppäsen ja Leif Wikströmin tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 05.03.2019 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 06.03.2019.