Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 LISÄPYKÄLÄ: Kirkkonummen Veden irtaimen omaisuuden myynti (lisäpykälä)

KIRDno-2018-643

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 87 § 16 mom. mukaan Kirkkonummen Vesi –liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen irtaimen omaisuuden myymisestä.

Kirkkonummen Vesi on hankkimassa uutta kuorma-autoa nykyisen tilalle (vesihuoltopäällikön viranhaltijapäätös 27.2.2019 § 7). Nykyisen kuorma-auton käyttökuntoon saattaminen ja nosturin katsastus ei ollut enää kannattavaa.

Nykyinen kuorma-auto, MAN 8.163 F/365, vuosimalli 2001, rekisterinumero GEM-221, esitetään myytäväksi.

Kirkkonummen Vesi myy kuorma-auton Kiertonet.fi- tai vastaavassa palvelussa. Kuorma-autosta oletetaan saatavan nykyisessä kunnossaan 2000–4000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää

1. ottaa asian käsiteltäväksi lisälistalta

2. valtuuttaa vesihuoltopäällikön myymään kuorma-auton GEM-221 parhaan tarjouksen antaneelle.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.