Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 27.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Korvaus peltovahingosta, siirtovesijohdon ja -viemärin saneeraus Jorvaksessa

KIRDno-2017-1028

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Perustelut

Kirkkonummen Vesi on saneerannut vesi- ja viemärilinjaa Masalantien varrella ja sopinut saneerauksen kaivutöiden suorittamisesta viljelymaalla vuokralla olevan viljelijän kanssa. Kaivutyöt toteutuivat ennakoitua laajempina ja kaivamisesta aiheutui haittaa pellon kasvulle. Viljelijä on esittänyt korvausvaatimuksen vahingoista. 

Korvaus kattaa kaikki vesi- ja viemärilinjan saneerauksen kaivutöistä korvausta hakeneen viljelijän viljelymaalle aiheutuneet haitat.

Hallintosäännön 87 § 17 mom. mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnasta johtuvien vahingon- ja haittakorvausten myöntämisestä.

Liite:
- Korvaushakemus (ei julkinen)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Johtokunta päättää korvata viljelijälle liitteen korvaushakemuksen mukaisesti kertakaikkisena korvauksena 1251,16 €.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Korvauksen hakija