Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Perustelut

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 29.09.2017: Lindalintien vesihuoltolinjojen saneeraus (vl. Volsintie - Laaksokuja) vastaanottotarkastus.

Vesihuoltopäällikkö
Hankintapäätös:
§5 Hankintapäätös, Lindalintien vesihuollon saneerausurakka, lisä- ja muutostöiden 1-7 hyväksyminen, 29.09.2017
§6 Vedenkäsittely- ja puhdistamokemikaalien hankinta vesihuoltolaitokselle 2017-2018, 29.09.2017
§7 Hankintapäätös, Volsin vedenottamon kaivon kunnostustyöt, 17.10.2017

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset ja pöytäkirja sekä todeta, että niiden sisältämiä, kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____