Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anna Arosilta-Gurvits, vesihuoltopäällikkö, anna.arosilta-gurvits@kirkkonummi.fi

Liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 31.10.2017 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 01.11.2017.

Päätös

Johtokunta valitsi Risto Konttisen ja Tarja Seppäsen tarkstamaan tämän pöytäkirjan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

_____