Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus ja ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Perustelut

Vesihuoltopäällikkön viranhaltijapäätökset:

§ 11 Hankintapäätös,​ uuden pumpun hankinta Tanskarlan jätevedenpumppaamolle,​ arvo 5.484 euroa

§ 12 Hankintapäätös,​ Sarfvikin jätevedenpumppaamon huoltotyö,​ arvo 5.305,​70 euroa + työt

§ 16 Hankintapäätös,​ Jokiniityn siltojen ja lähialueen katujen ja vesihuollon rakentaminen,​ lisätyön 1 hyväksyminen,​ arvo 10.980,​00 euroa

§ 23 Hankintapäätös,​ aktiivihiilen hankinta Meikon vesilaitokselle,​ arvo 19.800,​00 euroa.

§ 13 Munkinmäentien ja Luostarinrinteen risteysalueen korjaustyö,​ lisätyön numero 1 hyväksyminen,​ arvo 1.190,​00 euroa

§ 17 Lasilaakso -​ vesitorni,​ siirtovesijohdon vaiheen 3 saneeraussuunnitelmat

-​ Henkilöstöpäätökset 

§ 15 Henkilökohtaisen lisän maksaminen huoltomestarille (vakanssi 3000800680).

§ 18 Käyttömestarin sijainen vuosiloman ajalla.

§ 20 Vesilaitoksen huoltomiehen,​ TTES,​ palvelussuhteen koeaikapurku.

§ 21 Käyttömestarin sijainen vuosiloman ajalla 03-​12.08.2018.

Pöytäkirjat:

Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja,​ Jokiniityntien siltojen ja lähialueen katujen ja vesihuollon rakentaminen.

Johtokunnalle saatetaan tiedoksi :

Kunnanvaltuuston kokous 28.05.2018 § 60 päätös

-​ myöntää eron Kirkkonummen Vesi -​ liikelaitoksen johtokunnan varajäsenelle Lena Rodakselle  

-​ valita varajäseneksi Lena Rodaksen tilalle Christina Nyströmin Kirkkonummen Vesi -​liikelaitoksen johtokuntaan toimikauden loppuun.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi -​ liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ylläolevat päätökset,​ sekä todeta,​ että niiden sisältämiä,​ kuntalain 51 §:n nojalla käsiteltäväksi otettavia asioita ei oteta Kirkkonummen Vesi -​ liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.