Kirkkonummen Vesi - liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Krista Viitasalo, vs. vesihuoltopäällikkö, krista.viitasalo@kirkkonummi.fi

Kirkkonummen Vesi-​ liikelaitoksen johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 28.08.2018 ja se asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen tietoverkkoon keskiviikkona 29.08.2018.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta päätti valita Risto Konttisen ja Sanna Hartikaisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirja.